WODOSPAD SOPIT

Co to jest?

Wodospad Sopit znajduje się w odległości 5 km od naszego kompleksu.

Sopit to wodospad w Karpatach Ukraińskich, położony w pobliżu południowych obrzeży wsi Sopit, powiat Skolski, obwód Lwowski.

Wodospad znajduje się na terenie Narodowego Parku Przyrody Beskidy Skolskie.

Interesujące fakty

Wysokość wodospadu wynosi 8 m.

On znajduje się na nienazwanym potoku, który wpada do rzeki Sopit, czyli Sopotyanki (prawy dopływ Stryi). Strumień szybko zbiega się ze skałą, która powstaje w wyniku odsłonięcia skał. U podnóża skały wodospad tworzył rozległy, płytki kocioł wypełniony kamykami z piaskowca.

Podejście do wodospadu nie jest zorganizowane i przy deszczowej pogodzie może być spore utrudnienie.

Jak się tam dostać?

Łatwo znaleźć wodospad — na końcu wsi trzeba znaleźć drogę po prawej stronie, która prowadzi do lasu. Po przejściu około 500 m od ostatniego domu usłyszysz szum wody. Ścieżka na lewo od drogi prowadzi w dół do wodospadu.

Współrzędne: 49°08’00.1″N 23°22’42.1″E

(098) 644-82-78

wieś Podhorodce, Rejon Skolski, Obwód Lwowski, ulica I. Franka, 19a